A magyar bencés kongregáció prézes APÁTJA a HOZZÁTARTOZóK nevében IS
FÁJDALOMMAL, DE ISTEN AKARATÁBAN MEGNYUGODVA TUDATJA, HOGY SZERETETT RENDTÁRSa

prof. dr. jÁki lÁszló szaniszló O.S.B.

életének 85., szerzetességének 67. évében,
a betegek szentségével megerősítve,
2009. április 7-én hazatért Mennyei Atyjához.

Temetése április 29-én, szerdán Pannonhalmán lesz.
A Bazilikában 14.30 órakor kezdődő gyászmisét követően
a Boldogasszony-kápolna kriptájában helyezzük örök nyugalomra.

 

Elhunyt rendtársunk 1924. augusztus 17-én született Győrött.

A noviciátust 1942. augusztus 6-án kezdte meg, 1947. május 13-án tett ünnepélyes fogadalmat, majd 1948. június 27-én Assisiben pappá szentelték.

Tanulmányait 1943-47 között a Szent Gellért Hittudományi Főiskolán kezdte Pannonhalmán, 1947-50 között a Pontificium Athenaeum S. Anselmi Egyetemen Rómában, 1953-54 között a Szent Vince Főapátság egyetemén az USA-ban, 1954-57 között a Fordham University-n New-York-ban végezte.
Teológiai és bölcsész doktorátust Rómában szerzett, fizikából
a Fordham University-n doktorált.

1950-54 dogmatika tanár a Szent Vince Főapátságban (USA), 1957-60 a Woodside-i Perjelségben dolgozott,
1960-62 tanár a Fellow Princeton University-n, 1965-68 előadó a Seton Hall University-n, 1968-73 ugyanott rendes tanár, majd 1973 óta kitüntetett tanár.

1970-ben Lecomte du Nouy-díjban részesült, 1987-ben Templeton-díjjal tüntették ki a teológia és természettudományok határterületén végzett kutatásaiért,
1997-ben Széchenyi-díjat kapott, 2000-ben Győr Megyei Jogú Város díszpolgára lett.

Több egyetem tiszteletbeli és levelező tagja: Pápai Tudományos Akadémia, Académie Nationale des Sciences - Bordeaux, Belles-Lettres et Arts.

Szaniszló atya életét a hit-, és hivatásbeli elkötelezettség, Krisztus Jézus egyházához, Péter sziklája iránti hűség jellemezte.
Kiemelkedő teológiai és természettudományos kutatásai, tudományos művei és munkássága a hit és értelem elismert „tanítójává” avatta sokak szolgálatára.
Súlyos betegsége és halála is előadóútján érte.

„íme a tanítók ragyognak, mint az égboltozat fénye, mint a csillagok tündökölnek, kik igazságra oktattak sokakat.” (Dán 12,3)